Medische gegevens delen

Gegevens elektronisch uitwisselen? Alleen met uw toestemming!
Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan moet u hiervoor toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Het kan zijn dat meerdere apothekers gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke apotheek uw toestemming. Als u toestemming geeft, registreert de zorgverlener dit in zijn eigen systeem. Vanaf dat moment zijn uw gegevens op te vragen via de zorginfrastructuur. Andere zorgverleners mogen uw gegevens dan alleen opvragen als dit nodig is voor de behandeling. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Alleen de medische gegevens bij de zorgverlener waar u toestemming geeft, zijn beschikbaar. Als een zorgverlener uw toestemming (nog) niet heeft gevraagd, dan zijn uw medische gegevens bij deze zorgverlener niet beschikbaar via de zorginfrastructuur.

Klik dan hier voor het algemene toestemmingsformulier dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen of afgeven bij de apotheek.
U kunt ook online uw toestemming regelen met DigiD.  

Folder en flyer
Wilt u meer weten over het geven van toestemming? Lees dan de folder ´Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming´of de flyer ‘Beter geholpen met goede informatie’